Contact Us

ห้างหุ้นส่วน เดอะวัน เมดิคอล จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 229/71 หมู่บ้านเดอะเฮอริเทจ หมู่ 5 ต.บ้านค้อ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 091-126-1123, 089-919-9786, 095-639-9910

Fax. 043-009-949

E-mai: 

LINE: theone.1