Showing 1–12 of 106 results

 • Accessory Medical Devices

  Coming Soon

  Accessory Medical Devices

  Coming Soon
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.501 C ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลงซี่ห่าง

  Coming Soon

  AM.501 C ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลงซี่ห่าง

  Coming Soon

  รายละเอียด

  • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
  • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
  • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 50 ซม.
  • ขนาดกว้าง 45 ซม.ยาว 190 ซม.
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.501 Dราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง

  Coming Soon

  AM.501 Dราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง

  Coming Soon
  • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
  • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
  • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 35 ซม.
  • ขนาดกว้าง 50 ซม.ยาว 180 ซม.
  • ซี่แต่ละซี่ห่างกัน 9 ซม.
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.501 เตียง FL. 3 ไก

  Coming Soon

  AM.501 เตียง FL. 3 ไก

  Coming Soon
  1. เตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม รับน้ำหนักได้มากกว่า 550 ปอนด์ โดยไม่งอ
  2. พนักหัวท้าย-เตียง ทำด้วยฟอร์มิก้า 2 ด้าน
  3. พื้นเตียงทำด้วย aluminium พ่นสี
  4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 3 ชุด สำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้สูง-ต่ำ 1 ไก
  5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อคอย่างน้อย 1 คู่
  6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 50-70 เซนติเมตร
  7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยเสตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียงเป็นแนวยาว   เลื่อนขึ้น-ลงได้
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.501B ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง

  Coming Soon

  AM.501B ราวกั้นเตียงแบบเลื่อนขึ้น-ลง

  Coming Soon
  • โครงด้านนอกทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด 1”
  • ตัวซี่ด้านในทำด้วยแป๊ปสเตนเลส ขนาด ½”
  • ช่องห่างตรงช่องเลื่อนขึ้น-ลง 40 ซม.
  • ขนาดกว้าง 45 ซม.ยาว 180 ซม.
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.502 เตียง FL.3 ไก STL

  Coming Soon

  AM.502 เตียง FL.3 ไก STL

  Coming Soon
  1. เตียงทำด้วยสแตนเลส
  2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
  3. พื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.
  4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 3 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้ยกสูง-ต่ำ 1 ไก
  5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 1 คู่
  6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 50 – 70 เซนติเมตร
  7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียงเป็นแนวยาว   เลื่อนขึ้น-ลงได้
  8. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.503 เตียง FL.2 ไก

  Coming Soon

  AM.503 เตียง FL.2 ไก

  Coming Soon
  1. เตียงทำด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิม
  2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
  3. พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร
  4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , และปรับท้ายเตียง 1 ไก
  5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 2 ล้อ
  6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
  7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดล็อคติดเตียง  แบบเลื่อนขึ้น-ลงได้
  8. มี่ที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม หนา 3”
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.504 เตียง FL.2 ไก STL

  Coming Soon

  AM.504 เตียง FL.2 ไก STL

  Coming Soon
  • เตียงทำด้วยสแตนเลส
  • พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
  • พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส
  • มีมือหมุนเตียง 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก
  • ใส่ลูกล้อ ขนาด 4” หมุนรอบตัว 4 ล้อ มีที่ล๊อคล้อ 2 ล้อ
  • มีราวกั้นเตียงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม 1 คู่ ชนิดติดกับเตียง เลื่อนขึ้น-ลงได้
  • ขนาดเตียง 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.505 เตียง FL.2 ไก STL. (แผนก I.C.U.)

  Coming Soon

  AM.505 เตียง FL.2 ไก STL. (แผนก I.C.U.)

  Coming Soon
  1. เตียงทำด้วยสแตนเลส
  2. พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอร์มิก้า 2 ด้าน
  3. พื้นทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 มม.
  4. มีมือหมุนยกเตียงได้ 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก
  5. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อค 2 ล้อ
  6. ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
  7. มีราวกั้นเตียงทำด้วยสแตนเลส ทั้ง 2 ข้าง  ชนิดพับขึ้น-ลงได้
  8. มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบสี่มุม
  9. มีที่นอนใยมะพร้าวหุ้มหนังเทียม หนา 3”
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.506 เตียง FL.3 ไก STL. (ห้อง I.C.U.)

  Coming Soon

  AM.506 เตียง FL.3 ไก STL. (ห้อง I.C.U.)

  Coming Soon
  • เตียงทำด้วยสแตนเลส
  • พนักหัว-ท้ายเตียง ทำด้วยท่อกลมสแตนเลสแบบลูกกรงกลม
  • พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส เจาะรูเพื่อระบายอากาศ
  • มีมือหมุนเตียง 3 ไกสำหรับหมุนปรับหัวเตียง 1 ไก , หมุนปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้ยกสูง-ต่ำ 1 ไก
  • มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
  • ใส่ลูกล้อ ขนาด 5” จำนวน 4 ล้อ มีที่ห้ามล้อ 2 ล้อ
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.507 แผนก I.C.U.

  Coming Soon

  AM.507 แผนก I.C.U.

  Coming Soon
  • เตียงทำด้วยสแตนเลส
  • พื้นเตียงทำด้วยสแตนเลสหนา 1 มม.
  • มี 3 ไก สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก , ปรับท้ายเตียง 1 ไก , ปรับพื้นเตียงให้สูง-ต่ำ 1 ไก
  • พนักเตียงและราวกั้นเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม
  • มียางกันชนรอบตัวเตียง
  • มีเสาน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
  • ใส่ล้อขนาด 5” จำนวน 4 ล้อ มีที่ห้ามล้อ 2  ล้อ
  • ขนาด 75 x 200 x 55 – 70 เซนติเมตร
  อ่านเพิ่ม
  Quick View
 • AM.508 เตียงผู้ป่วย I.C.U. 3 ไก

  Coming Soon

  AM.508 เตียงผู้ป่วย I.C.U. 3 ไก

  Coming Soon
  อ่านเพิ่ม
  Quick View